VYTVÁRAME TECHNOLÓGIE
A TECNICKÉ RIEŠENIA PRE VÝMENU TEPLA

Azienda - Roenest

Spoločnosť Roen Est je solution provider zaoberajúci sa konštrukciou a výrobou výmenníkov tepla. Spoločnosť bola založená v roku 1983 a spočiatku sa zaoberala výrobou batérií s vonkajšími rebrami. Dnes má vedúce postavenie v oblasti klimatizácie, chladenia, vykurovania a kogenerácie, a to vďaka svojej technológii a schopnosti ponúknuť inovované technické riešenia.

Výrobná štruktúra skupiny je rozdelená na dve sídla, a to v Taliansku a na Slovensku. Dva závody, ktoré sú komplementárne a strategické, centrá par excelence pre výrobu špecifických výrobkov.

Talianske ústredie je srdcom spoločnosti a hybnou silou inovácií a technologického rozvoja.


KONKURENCIESCHOPNOSŤ NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI V 48 KRAJINÁCH SVETA

75% obratu spoločnosti Roen Est sa realizuje v zahraničí, a to v Európe aj vo zvyšku sveta.

Technická a obchodná štruktúra spoločnosti je v súlade s medzinárodným rozvojom a je zabezpečovaná vysoko kvalifikovanými pracovníkmi, pôsobiacimi v teréne, s cieľom získať špecifické znalosti o referenčnom trhu.


MAXIMÁLNA EFEKTÍVNOSŤ, ZNÍŽENIE EMISIÍ, REŠPEKTOVANIE ZDROJOV

Náš záväzok voči životnému prostrediu

Spoločnosť Roen Est pristupuje k protokolu ErP (Smernica o ekodizajne 2009/125/ES), ktorý stanovuje postupné znižovanie spotreby výmenníkov tepla a vo všeobecnosti strojov a motorov, ktoré využívajú energiu, vyrobených v EÚ. Vďaka používaniu prírodných plynov, ako je napríklad amoniak alebo propán, spoločnosť Roen Est zaručuje vysokú účinnosť svojich výrobkov a súčasne aj nízky vplyv na životné prostredie.


Prečo Roen Est

  1. Synergia pri konštrukcii a zdieľanie cieľov medzi jednotlivými produktovými radami majú za cieľ vytvorenie individuálnych, ad hoc, riešení pre každého klienta
  2. 170.000 výkresov výrobku
  3. Výrobky použiteľné so všetkými súčasne používanými chladivami
  4. Neustála interná kontrola kvality
  5. Používanie vysoko recyklovateľných materiálov, bez toxických látok, podľa noriem RoHS

Technológia

— KLIMATIZÁCIA / CHLADENIE
— KÚRENIE
— KOGENERÁCIA
— REKUPERÁCIA TEPLA

Oblasti aplikácie

— STAVEBNÍCTVO
— PRIEMYSEL
— POTRAVINY
— LODIARSTVO
— ŽELEZNICE