Download

 

Company Profile

 

Lamelowe wymienniki ciepła

 

Chłodnice powietrza i chłodnice glikolowe

 

Wymienniki płaszczowo-rurowe do chillerów

 

Skraplacze i wentylatorowe chłodnice cieczy

 

Płaszczowo-rurowe wymienniki rekuperacyjne

 

CO2 unit coolers

 

NH3 unit coolers

 

Air treatment and recirculation system