ODPOWIEDZIALNOŚĆ
FUNDAMENTEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Na każdym etapie produkcji przyświeca nam jasno określona zasada, wyznaczająca sposób działania całej Grupy: szacunek względem spółki, środowiska i otoczenia, szacunek względem klientów, którym staramy się zapewnić najwyższą jakość usług i produktów oraz szacunek względem każdego pracownika.

Codice etico - Roenest

KODEKS ETYCZNY

Spółka Roen Est stawia sobie za cel zapewnienie pracownikom bezpiecznego, zdrowego i pozytywnego środowiska pracy, inwestując w ustawiczny rozwój zawodowy wszystkich pracowników, a także zwracając ich uwagę na istotne wartości, leżące u podstaw etyki społecznej i zawodowej.

ETYKA EKOLOGICZNA

Spółka Roen Est wprowadza wszelkie konieczne zmiany w obrębie procesów produkcyjnych, w celu zredukowania emisji do atmosfery szkodliwych substancji, poboru energii elektrycznej i zużycia materiałów dodatkowych (jak np. opakowania). Naszym celem jest jak zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne przy jednoczesnym zagwarantowaniu optymalnej, najwyższej, jakości produktu.

Roen Est – Code of Ethics

Roen Est – Quality, Safety and Environment Policy