computer

RECALC: Výmenníky tepla s vonkajším rebrovaním

REVENT: Vzduchové chladiče

RESHELL: Trubkové zväzkové systémy

 

Softvér

RECALC: NAJJEDNODUCHŠÍ A NAJRÝCHLEJŠÍ NÁSTROJ PRE VÝPOČET

RECALC je softvér pre termodynamický výpočet vo vlastníctve skupiny Roen Est. Bol vyvinutý interne, je nepretržite aktualizovaný tak, aby bolo jeho používanie maximálne jednoduché. Je ideálnym nástrojom pre jednoduché a okamžité výpočty všetkých druhov výrobkov radu Roen Est, ako odparovacích a kondenzačných batérií, olejových a vodných batérií.

1VIZUALIZÁCIA A TLAČ VO FORMÁTE PDF
2MEMORIZÁCIA VLASTNÉHO VÝBERU
3VEĽKÁ ROZMANITOSŤ KONFIGURÁCII
4VEĽKÁ SPOĽAHLIVOSŤ

REVENT: NAJJEDNODUCHŠÍ A NAJRÝCHLEJŠÍ NÁSTROJ PRE VÝPOČET.

Pomocou nášho výberového programu “REvent” si môžete jednoducho vybrať chladiče vzduchu, diaľkové kondenzátory, soľankové chladiace jednotky a suché chladiče. Softvér ponúka zároveň aj možnosť výpočtu parametrov chladiacej miestnosti. Môžete si ho stiahnuť z webovej stránky spoločnosti a aktivovať pomocou hesla, ktoré Vám na požiadanie poskytne naše technicko/obchodné oddelenie.

1VIZUALIZÁCIA A TLAČ VO FORMÁTE PDF
2MEMORIZÁCIA VLASTNÉHO VÝBERU
3VEĽKÁ ROZMANITOSŤ KONFIGURÁCII
4VEĽKÁ SPOĽAHLIVOSŤ

RESHELL: RÝCHLE A JEDNODUCHÉ
VYKONÁVANIE VÝPOČTOV

Webový výberový program REshell, umožňuje jednoduchý a rýchly výber suchých expanzných výparníkov, kondenzátorov, chladičov prehriatej pary, výmenníkov na rekuperáciu tepla a kvapalinových tepelných výmenníkov.

Výberový softvér je možné použiť priamo na internete, na požiadanie je aktivovaný technicko/obchodným oddelením spoločnosti a umožňuje vytvorenie osobnej databázy. Podporované zariadenia: tablety, smartfóny, počítače.

1VIZUALIZÁCIA A TLAČ VO FORMÁTE PDF
2MEMORIZÁCIA VLASTNÉHO VÝBERU
3VEĽKÁ ROZMANITOSŤ KONFIGURÁCII
4VEĽKÁ SPOĽAHLIVOSŤ